Veřejná zakázka malého rozsahu - Sypače pro malotraktor 2020 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Sypače pro malotraktor 2020

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- kupní smlouva  zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise 1 zde

- Protokol o jednání hodnotící komise 2 zde

- Kupní smlouva zde

- Dohoda o ukončení kupní smlouvy zde

- Oznámení o uzavření smlouvy přímým zadáním zde

- Nová kupní smlouva zdezpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodání 55 ks stromů a keřů pro podzimní výsadby v obvodě MOaP 2020 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku na: Dodání 55 ks stromů a keřů  pro podzimní výsadby v obvodě MOaP 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka kontejnerů 2020 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka kontejnerů 2020

Všechny aktuality