Základní informace

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Chemické čištění zdí a podlah v podchodu Frýdlantských mostů II
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Chemické čištění zdí a podlah v podchodu Frýdlantských mostů II

Veřejná zakázka malého rozsahu - Malování šikmin a výstupů na peróny s antivandal nátěrem
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Malování šikmin a výstupů na peróny s antivandal nátěrem

Všechny aktuality