Základní informace

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka reverzní vibrační desky 2 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Dodávka reverzní vibrační desky 2

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávku jednoúčelové sekačky s předním žacím ústrojím 06/2017 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na:  Dodávka jednoúčelové sekačky s předním žacím ústrojím 06/2017

Všechny aktuality