Základní informace

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Dotace OZO - Estetizace parku na ul. Slovenská

Posypová sůl pro zimní údržbu 2018 - 2019
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Posypová sůl pro zimní údržbu 2018 - 2019

Všechny aktuality