Základní informace

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - dodávka 1ks ručně vedeného mechanického zařízení pro vytváření vodorovného dopravního značení
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka 1ks ručně vedeného mechanického zařízení pro vytváření vodorovného dopravního značení

Veřejná zakázka malého rozsahu - Výsadba keřů, přesadby dřevin a založení trávníků - MŠ Hornická 43 A
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Výsadba keřů, přesadby dřevin a založení trávníků - MŠ Hornická 43 A

Všechny aktuality