Základní informace

Příspěvková organizace Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 17/5 ze dne 26. 6. 1991 s účinností ke dni 1. 7. 1991, jako nástupnická organizace Technických služeb Ostrava 1.

Hlavním účelem organizace je zajištění veřejně prospěšných služeb pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Ve volné kapacitě pak i pro další obvody a zájemce.

 

 

Oznámení o zrušení 3. okruhu zónového čištění v termínu 19.4. 2017, ul. Budečská a Vítězná

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám se dnešní zónové čištění v lokalitě ul. Budečská a Vítězná ruší. Náhradní termín zónového čištění této lokality je stanoven na měsíc červen.

 

V Ostravě dne 19.4. 2017

 

……………………..

Bc. Smoleň Petr, v.r.

Ředitel organizace

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Parkovací stání Ostrava – Fifejdy, lokalita 1.B – ul. Ahepjukova
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Parkovací stání Ostrava – Fifejdy, lokalita 1.B – ul. Ahepjukova

Zrušení zónového čištění dne 19.4.2017
Z důvodu klimatických podmínek bylo zrušeno zónové čištění dne 19.4.2017. Náhradní termín pro tuto lokalitu bude 06/2017

Všechny aktuality