Veřejná zakázka malého rozsahu - Elektrická výzbroj vánočních stánků dle zadání – pro prodej a vaření (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Elektrická výzbroj vánočních stánků dle zadání – pro prodej a vaření

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- smlouva o dílo zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

- situační nákres stánku zde

- Vánoční stánky TSMOaP -Prodej zde

- Vánoční stánky TSMOaP -Vaření zde

 

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Smlouva  zde

- Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde



zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Údržba veřejné zeleně v lokalitě Šalamouna, zadní a přední Přívoz pro rok 2018
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Údržba veřejné zeleně v lokalitě Šalamouna, zadní a přední Přívoz pro rok 2018

Veřejná zakázka malého rozsahu - Energetické posílení přívodu NN pro zajištění sportovních a kulturních akcí na Masarykově náměstí (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Energetické posílení přívodu NN pro zajištění sportovních a kulturních akcí na Masarykově náměstí

Všechny aktuality