Veřejná zakázka malého rozsahu - Elektrická výzbroj vánočních stánků dle zadání – pro prodej a vaření (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Elektrická výzbroj vánočních stánků dle zadání – pro prodej a vaření

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- smlouva o dílo zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

- situační nákres stánku zde

- Vánoční stánky TSMOaP -Prodej zde

- Vánoční stánky TSMOaP -Vaření zde

 

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Smlouva  zde

- Čestné prohlášení ke střetu zájmů zdezpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Kosení dvorů MOaP - 2018 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Kosení dvorů MOaP - 2018

Projekt: Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP V.
Zveřejňujeme dokument k projektu "Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP V."

Všechny aktuality