Adresa :
Technické Služby
Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.
Harantova 3152/28
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
e-mail: tsmoap@tsmoap.cz
IČ: 00097381 DIČ: CZ00097381
datová schránka:
ID datové schránky: 5vpysdq
ID zadavatele:
Úřední název zadavatele Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace
00097381
Identifikátor profilu zadavatele 220375
Odkaz na profil zadavatele profil zde (vyhledat podle IČ)
Adresa Harantova 3152/28, Ostrava, 702 00

Telefonní spojení :

sekretariát (spojuje vnitřní linky organizace) 596126109

596122716

596114782
tsmoap@tsmoap.cz 599508300
fax 596113065

Vedení organizace :

ředitel organizace
Bc. Petr Smoleň linka 201
psmolen@tsmoap.cz

Provozní úsek :

Provozovna komunikací a údržby :
vedoucí provozovny
Pavel Dolének linka 220
pdolenek@tsmoap.cz
mistr provozovny, podnikový ekolog
Vladimír Hájek linka 240
vhajek@tsmoap.cz
Provozovna doprava a ZÚK :
vedoucí provozovny 596113596
Jaroslav Křístek linka 210
jkristek@tsmoap.cz
zúk 596113596
dispečink ZÚK linka 213
Provozovna veřejné zeleně, ručního čištění a VPP
vedoucí provozovny, zástupce ředitele organizace pro provoz
Ing. Martina Kittnerová linka 230
mkittnerova@tsmoap.cz
mistr provozovny veřejné zeleně
Ing. Pavel Zeman linka 310
pzeman@tsmoap.cz
mistrová provozovny veřejné zeleně
Veronika Bosáková linka 310
vbosakova@tsmoap.cz
mistrová provozovny ručního čištění a VPP
Šárka Palová linka 250
spalova@tsmoap.cz
mistr provozovny ručního čištění a VPP
Bc. Ondřej Podešva linka 320
opodesva@tsmoap.cz
mistrová provozovny ručního čištění a VPP
Alena Neubertová linka 231
aneubertova@tsmoap.cz

Ekonomické oddělení :

vedoucí oddělení, zástupce ředitele organizace pro ekonomiku
Mgr. Alena Tomaiová
linka 301
atomaiova@tsmoap.cz


Účtárna:

účetní, zástupce vedoucí ekonomického oddělení
Radomíra Dostálová linka 111
rdostalova@tsmoap.cz
účetní, kontrolor
Ing. Hana Lichotová Hájková, DiS. linka 363
hlichotova@tsmoap.cz
účetní
Karin Komárová linka 111
kkomarova@tsmoap.cz
účetní, skladní
Hana Križanová linka 114
hkrizanova@tsmoap.cz
účetní, administrativní pracovník
Alena Hinštová
ahinstova@tsmoap.cz
mzdová účetní, personalistika
Viera Tomíčková linka 330
vtomickova@tsmoap.cz

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ


Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodání 55 ks stromů a keřů pro podzimní výsadby v obvodě MOaP 2020 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku na: Dodání 55 ks stromů a keřů  pro podzimní výsadby v obvodě MOaP 2020

Všechny aktuality