Veřejná zakázka malého rozsahu - Vyznačení zóny zákazu stání na sídlišti 1/Fifejdy, 2/Šalamouna (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Vyznačení zóny zákazu stání na sídlišti 1/Fifejdy, 2/Šalamouna

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- smlouva o dílo  zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

- přílohy ke stažení zde

soupis příloh:

  • Fifejdy - průvodní zpráva

  • Šalamouna - průvodní zpráva

  • Výkres Fifejdy

  • Výkres Šalamouna - část 1

  • Výkres Šalamouna - část 2

  • Slepý rozpočet

(heslo pro stažení: tsmoap, stažení je možné pouze do 30.5.2019)

 

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise I zde

- Protokol o jednání hodnotící komise II zde

- Příloha k protokolu o jednání hodnotící komise II zde

- Smlouva zde


zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Odprodej dlouhodobého hmotného majetku
Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p. o. na základě usnesení 25. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 02. 03. 2020 nabízejí k odprodeji dlouhodobý hmotný majetek.

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dvousloupový zvedák vozidel 2020 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dvousloupový zvedák vozidel 2020

Všechny aktuality