Veřejná zakázka malého rozsahu - Provádění vodorovného dopravního značení - 2019 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Provádění vodorovného dopravního značení - 2019

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- rámcová smlouva zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení  zde

- čestné prohlášení - technické vybavení  zde

 

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Smlouva  zdezpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ


Veřejná zakázka malého rozsahu - Dvousloupový zvedák vozidel 2020 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dvousloupový zvedák vozidel 2020

Všechny aktuality