Veřejná zakázka malého rozsahu - Provádění vodorovného dopravního značení - 2016 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Provádění vodorovného dopravního značení - 2016

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- rámcová smlouva zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení - příloha 1 zde

- čestné prohlášení - příloha 2  zde

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Smlouva o dílo zde

- Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde


zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ


Veřejná zakázka malého rozsahu - Dvousloupový zvedák vozidel 2020
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dvousloupový zvedák vozidel 2020

Všechny aktuality