Veřejná zakázka malého rozsahu - provádění oprav pro domovní a bytový fond v oboru voda,topení,plyn a poskytování havarijní služby - IV (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Provádění oprav pro domovní a bytový fond v oboru voda, topení, plyn a zajištění havarijní služby IV

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- rámcová smlouva zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Kopie podepsané smlouvy zdezpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ


Veřejná zakázka malého rozsahu - Dvousloupový zvedák vozidel 2020
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dvousloupový zvedák vozidel 2020

Všechny aktuality