Veřejná zakázka malého rozsahu - provádění oprav pro domovní a bytový fond - obor elektrorevize, revize bleskosvodů a základní porevizní opravy 2016 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Provádění oprav pro domovní a bytový fond - obor elektrorevize, revize bleskosvodů a základní porevizní opravy 2016

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- rámcová smlouva zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Kopie podepsané smlouvy (smlouva č.1) zde

- Kopie podepsané smlouvy (smlouva č.2) zde

- Kopie podepsané smlouvy (smlouva č.3) zde
zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Kosení dvorů MOaP - 2018 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Kosení dvorů MOaP - 2018

Projekt: Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP V.
Zveřejňujeme dokument k projektu "Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP V."

Všechny aktuality