Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava ulice Zámecká a Puchmajerova 2019 - potřetí (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Oprava ulice Zámecká a Puchmajerova 2019 - potřetí

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- Smlouva o dílo  zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

- příloha - mapový podklad, slepý rozpočet zde

 

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Smlouva zdezpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka kontejnerů 2020
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka kontejnerů 2020

Odprodej dlouhodobého hmotného majetku
Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p. o. na základě usnesení 25. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 02. 03. 2020 nabízejí k odprodeji dlouhodobý hmotný majetek.

Všechny aktuality