Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava dlažby - centrum (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Oprava dlažby - centrum

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- smlouva o dílo zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

 

Podrobné informace k jednotlivým lokalitám oprav - mapy s vyznačením opravovaných míst, specifikace opravovaného místa, slepý rozpočet :

- Příloha č. 1 - Masarykovo náměstí zde

- příloha č. 2. - Jiráskovo náměstí zde

- příloha č. 3 - ul. Zámecká zde

 

Dokumenty ke stažení :

- fotodokumentace stávajícího stavu všech lokalit oprav, slepé rozpočty všech lokalit oprav v editovatelném formátu *.xls   stáhnout (heslo: tsmoap)

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Smlouva o dílo zde


zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodání 55 ks stromů a keřů pro podzimní výsadby v obvodě MOaP 2020 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku na: Dodání 55 ks stromů a keřů  pro podzimní výsadby v obvodě MOaP 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka kontejnerů 2020 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka kontejnerů 2020

Všechny aktuality