Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava dlažby - centrum (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Oprava dlažby - centrum

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- smlouva o dílo zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

 

Podrobné informace k jednotlivým lokalitám oprav - mapy s vyznačením opravovaných míst, specifikace opravovaného místa, slepý rozpočet :

- Příloha č. 1 - Masarykovo náměstí zde

- příloha č. 2. - Jiráskovo náměstí zde

- příloha č. 3 - ul. Zámecká zde

 

Dokumenty ke stažení :

- fotodokumentace stávajícího stavu všech lokalit oprav, slepé rozpočty všech lokalit oprav v editovatelném formátu *.xls   stáhnout (heslo: tsmoap)

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Smlouva o dílo zde


zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Odprodej dlouhodobého hmotného majetku
Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p.o. na základě usnesení 72. schůze RMOb MOaP ze dne 2.11.2017 nabízejí k odprodeji dlouhodobý hmotný majetek - nákladní valníkový přívěs

Veřejná zakázka malého rozsahu - Údržba veřejné zeleně v lokalitě Šalamouna, zadní a přední Přívoz pro rok 2018 podruhé (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Údržba veřejné zeleně v lokalitě Šalamouna, zadní a přední Přívoz pro rok 2018 podruhé

Všechny aktuality