Veřejná zakázka malého rozsahu - Odstranění svislých opláštění zastřešení Frýdlantských mostů – havarijní stav (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Odstranění svislých opláštění zastřešení Frýdlantských mostů – havarijní stav

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- mapový podklad  zde

- smlouva o dílo zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

 

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Smlouva o dílo zdezpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Odprodej dlouhodobého hmotného majetku
Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p. o. na základě usnesení 25. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 02. 03. 2020 nabízejí k odprodeji dlouhodobý hmotný majetek.

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dvousloupový zvedák vozidel 2020 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dvousloupový zvedák vozidel 2020

Všechny aktuality