Veřejná zakázka malého rozsahu - obnova vodorovného dopravního značení (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Obnova vodorovného dopravního značení

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- příloha č. 1A zadávací dokumentace zde

- příloha č. 1B zadávací dokumentace zde

- příloha č. 1C zadávací dokumentace zde

- příloha č. 1D zadávací dokumentace zde

- smlouva o dílo - nahrazena upravenou dle dodatečné informace č. 1 (níže)

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

- dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce zde

- opravená smlouva o dílo zde

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Ostoupení od smlouvy  zde

- Vyjádření EVB zde

- Smlouva o dílo zdezpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ


Veřejná zakázka malého rozsahu - Dvousloupový zvedák vozidel 2020
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dvousloupový zvedák vozidel 2020

Všechny aktuality