Veřejná zakázka malého rozsahu - obnova vodorovného dopravního značení (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Obnova vodorovného dopravního značení

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- příloha č. 1A zadávací dokumentace zde

- příloha č. 1B zadávací dokumentace zde

- příloha č. 1C zadávací dokumentace zde

- příloha č. 1D zadávací dokumentace zde

- smlouva o dílo - nahrazena upravenou dle dodatečné informace č. 1 (níže)

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

- dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce zde

- opravená smlouva o dílo zde

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Ostoupení od smlouvy  zde

- Vyjádření EVB zde

- Smlouva o dílo zde



zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodání 55 ks stromů a keřů pro podzimní výsadby v obvodě MOaP 2020 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku na: Dodání 55 ks stromů a keřů  pro podzimní výsadby v obvodě MOaP 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka kontejnerů 2020 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka kontejnerů 2020

Všechny aktuality