Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka zahradnických produktů - letniček a ostatního výsadbového materiálu pro rok 2019 - 2021 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Dodávka zahradnických produktů - letniček a ostatního výsadbového materiálu pro rok 2019 - 2021

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- kupní smlouva zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení  zde

- specifikace rostlinného materiálu  zde

- parametry rostlin  zde

- příloha č. 1  zde

 

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise 1 zde

- Protokol o jednání hodnotící komise 2  zde

- Kupní smlouva zdezpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ


Veřejná zakázka malého rozsahu - Dvousloupový zvedák vozidel 2020 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dvousloupový zvedák vozidel 2020

Všechny aktuality