Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka zahradnických produktů - letniček a ostatního výsadbového materiálu pro rok 2019 - 2021 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Dodávka zahradnických produktů - letniček a ostatního výsadbového materiálu pro rok 2019 - 2021

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- kupní smlouva zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení  zde

- specifikace rostlinného materiálu  zde

- parametry rostlin  zde

- příloha č. 1  zde

 

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise 1 zde

- Protokol o jednání hodnotící komise 2  zde

- Kupní smlouva zdezpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodání 55 ks stromů a keřů pro podzimní výsadby v obvodě MOaP 2020 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku na: Dodání 55 ks stromů a keřů  pro podzimní výsadby v obvodě MOaP 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka kontejnerů 2020 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka kontejnerů 2020

Všechny aktuality