Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka rostlinného materiálu - dosadby keře a růže - jaro 2016 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka rostlinného materiálu - dosadby keře a růže - jaro 2016

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- smlouva zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Smlouva  zde


zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ


Veřejná zakázka malého rozsahu - Dvousloupový zvedák vozidel 2020
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dvousloupový zvedák vozidel 2020

Všechny aktuality