Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka rostinného materiálu pro dosadby mobilních nádob, růží rok 2017 - 2018 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Dodávka rostinného materiálu pro dosadby mobilních nádob, růží rok 2017 - 2018

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- smlouva zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

- specifikace a množství rostlinného materiálu zde

 

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Smlouva  zde

- Čestné prohlášení ke střetu zájmů zdezpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava ulice Zámecká a Puchmajerova 2019
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Oprava ulice Zámecká a Puchmajerova 2019

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodání a doplnění skleněných výplní do zastávkových čekáren 2019 - podruhé (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání a doplnění skleněných výplní do zastávkových čekáren 2019 - podruhé

Všechny aktuality