Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodání kotoučového štěpkovače 2019 - podruhé (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání kotoučového štěpkovače 2019 - podruhé

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- kupní smlouva  zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

 

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise I zde

- Protokol o jednání hodnotící komise II zde

- Kupní smlouva zdezpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Kontejnerový hákový nosič pro vozidlo MAN
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Kontejnerový hákový nosič pro vozidlo MAN

Provozní doba veřejných WC a parkovišť v období svátků
Aktuální provozní doba v období svátků prosinec 2019/leden 2020

Všechny aktuality