Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodání a pokládka kobercového trávníku - realizace výsadeb ul. Zborovská 2019 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání a pokládka kobercového trávníku - realizace výsadeb ul. Zborovská 2019

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- smlouva o dílo  zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

- projektová dokumentace zde

 

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Smlouva o dílo zde



zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodání 55 ks stromů a keřů pro podzimní výsadby v obvodě MOaP 2020 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku na: Dodání 55 ks stromů a keřů  pro podzimní výsadby v obvodě MOaP 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka kontejnerů 2020 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka kontejnerů 2020

Všechny aktuality