Dodávka profesionálního podlahového mycího stroje 2018 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku málého rozsahu na: Dodávka profesionálního podlahového mycího stroje 2018

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- kupní smlouva zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

- dodatečná informace č. 1 zde

 

 

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Protokol o jednání hodnotící komise II zde

- Smlouva  zde

- Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde


 

 

 

 

 

 

 zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ


Veřejná zakázka malého rozsahu - Dvousloupový zvedák vozidel 2020
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dvousloupový zvedák vozidel 2020

Všechny aktuality