Dodávka asfaltových směsí a jejich recyklátů 2018 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka asfaltových směsí a jejich recyklátů 2018

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- kupní smlouva asfaltové směsi - příloha 2a zde

- kupní smlouva asfaltové recykláty - příloha 2b zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

- vrácenka asfaltové směsi zde

 

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Smlouva A zde

- Smlouva B zde

- Čestné prohlášení ke střetu zájmů zdezpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ


Veřejná zakázka malého rozsahu - Dvousloupový zvedák vozidel 2020
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dvousloupový zvedák vozidel 2020

Všechny aktuality