Veřejná zakázka malého rozsahu - Provádění oprav dětských zařízení a sportovních zařízení pro rok 2019 – 2020

Vyhlašujeme veřejnou zakázku na: Provádění oprav dětských zařízení a sportovních zařízení pro rok 2019 – 2020

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- rámcová smlouva o dílo  zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde


zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Provádění oprav dětských zařízení a sportovních zařízení pro rok 2019 – 2020
Vyhlašujeme veřejnou zakázku na: Provádění oprav dětských zařízení a sportovních zařízení pro rok 2019 – 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu - Kolový traktor 2019 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Kolový traktor 2019

Všechny aktuality