Veřejná zakázka malého rozsahu - Posypová sůl pro zimní údržbu 2019-2020

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Posypová sůl pro zimní údržbu 2019-2020

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- kupní smlouva  zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde


zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodání kotoučového štěpkovače 2019 - podruhé
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání kotoučového štěpkovače 2019 - podruhé

Veřejná zakázka malého rozsahu - Posypová sůl pro zimní údržbu 2019-2020
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Posypová sůl pro zimní údržbu 2019-2020

Všechny aktuality