Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava ulice Zámecká a Puchmajerova 2019

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Oprava ulice Zámecká a Puchmajerova 2019

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- Smlouva o dílo  zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

- příloha - mapový podklad, slepý rozpočet zde


zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava ulice Zámecká a Puchmajerova 2019
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Oprava ulice Zámecká a Puchmajerova 2019

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodání a doplnění skleněných výplní do zastávkových čekáren 2019 - podruhé (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání a doplnění skleněných výplní do zastávkových čekáren 2019 - podruhé

Všechny aktuality