Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava ulice Zámecká a Puchmajerova 2019 - potřetí

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Oprava ulice Zámecká a Puchmajerova 2019 - potřetí

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- Smlouva o dílo  zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

- příloha - mapový podklad, slepý rozpočet zde


zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Vyznačení zóny zákazu stání na sídlišti 1/Fifejdy, 2/Šalamouna
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Vyznačení zóny zákazu stání na sídlišti 1/Fifejdy, 2/Šalamouna

Veřejná zakázka malého rozsahu - Outsourcing ICT Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz 2019-2021 - podruhé
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Outsourcing ICT Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz 2019-2021 - podruhé

Všechny aktuality