Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka kontejnerů 2019

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka kontejnerů 2019

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- kupní smlouva  zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde


zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka kontejnerů 2019
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka kontejnerů 2019

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka sedáků a opěrek pro lavičky 2019 - podruhé
Vyhlašujeme veřejnou zakázku na : Dodávka sedáků a opěrek pro lavičky 2019 - podruhé

Všechny aktuality