Veřejná zakázka malého rozsahu - dodávka 1ks umělohmotného PVC větvového vánočního stromu (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka 1ks umělohmotného PVC větvového vánočního stromu

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- kupní smlouva zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

- špička na vánoční strom ... odstraněno (dle dodatečné informace č. 1)

- logo do špičky vánočního stromu zde

- dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce zde

- dodatečná informace č. 2 k veřejné zakázce zde

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Kupní smlouva zde
zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodání 55 ks stromů a keřů pro podzimní výsadby v obvodě MOaP 2020 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku na: Dodání 55 ks stromů a keřů  pro podzimní výsadby v obvodě MOaP 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka kontejnerů 2020 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka kontejnerů 2020

Všechny aktuality