Veřejná zakázka malého rozsahu - dodávka 1ks umělohmotného PVC větvového vánočního stromu (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka 1ks umělohmotného PVC větvového vánočního stromu

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- kupní smlouva zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde

- špička na vánoční strom ... odstraněno (dle dodatečné informace č. 1)

- logo do špičky vánočního stromu zde

- dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce zde

- dodatečná informace č. 2 k veřejné zakázce zde

 

Výsledky výběrového řízení:

- Seznam doručených a přijatých nabídek zde

- Protokol o otevírání obálek zde

- Protokol o jednání hodnotící komise zde

- Kupní smlouva zde
zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Kosení dvorů MOaP - 2018 (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Kosení dvorů MOaP - 2018

Projekt: Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP V.
Zveřejňujeme dokument k projektu "Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP V."

Všechny aktuality