Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodání průmyslové pračky a sušiče prádla

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání průmyslové pračky a sušiče prádla

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- kupní smlouva  zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde


zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodání průmyslové pračky a sušiče prádla
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání průmyslové pračky a sušiče prádla

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodání kotoučového štěpkovače 2019 - podruhé (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání kotoučového štěpkovače 2019 - podruhé

Všechny aktuality