Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodání 39 ks stromů pro výsadbu ul. Zborovská

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání 39 ks stromů pro výsadbu ul. Zborovská

Přílohy zadávací dokumentace:

- zadávací dokumentace zde

- kupní smlouva  zde

- krycí list nabídky zde

- čestné prohlášení zde


zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodání kotoučového štěpkovače 2019
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání kotoučového štěpkovače 2019

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodání 39 ks stromů pro výsadbu ul. Zborovská
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání 39 ks stromů pro výsadbu ul. Zborovská

Všechny aktuality