Tento harmonogram prací obsahuje plánované opravy komunikací a chodníků. Termíny tohoto plánu oprav mohou být ovlivněny klimatickými podmínkami nebo mimořádnými havarijními stavy.

  • Opravy duben - květen:    1,
  • Opravy červen - červenec: 1,   2,   3,zpět

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dodávka kontejnerů 2020
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka kontejnerů 2020

Odprodej dlouhodobého hmotného majetku
Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p. o. na základě usnesení 25. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 02. 03. 2020 nabízejí k odprodeji dlouhodobý hmotný majetek.

Všechny aktuality